למידה בשעת חירום

חירום קורונה 2020

מערכת שעות שבועית - עמל טכנולוגי טייבה - חירום קורונה 2020

שכבה יוד ראשון שני שלישי רביעי חמישי

שיעור מס' 1

10:00 – 10:30

חינוך

 

חינוך

 

חינוך

 

חינוך

 

חינוך

 

שיעור מס' 2

10:30 – 12:00

ערבית

 

עברית

 

אנגלית

 

מתמטיקה

 

אזרחות

 

הפסקה

12:00 – 12:20

הפסקה

הפסקה הפסקה הפסקה

הפסקה

שיעור מס' 3

12:20 – 13:30

תורת מקצוע תורת מקצוע תורת מקצוע תורת מקצוע תורת מקצוע
שכבה י"א ראשון שני שלישי רביעי חמישי

שיעור מס' 1

10:00 – 10:30

חינוך

 

חינוך

 

חינוך

 

חינוך

 

חינוך

 

שיעור מס' 2

10:30 – 12:00

ערבית

 

עברית

 

אנגלית

 

מתמטיקה

 

אזרחות

 

הפסקה

12:00 – 12:20

הפסקה

הפסקה הפסקה הפסקה

הפסקה

שיעור מס' 3

12:20 – 13:30

תורת מקצוע תורת מקצוע תורת מקצוע תורת מקצוע תורת מקצוע
שכבה י"ב ראשון שני שלישי רביעי חמישי

שיעור מס' 1

10:00 – 10:30

חינוך

 

חינוך

 

חינוך

 

חינוך

 

חינוך

 

שיעור מס' 2

10:30 – 12:00

ערבית

 

עברית

 

אנגלית

 

מתמטיקה

 

אזרחות

 

הפסקה

12:00 – 12:20

הפסקה

הפסקה הפסקה הפסקה

הפסקה

שיעור מס' 3

12:20 – 13:30

תורת מקצוע תורת מקצוע תורת מקצוע תורת מקצוע תורת מקצוע